Linköpings Damkör > KÖREN > Sjunga med oss?

Sjunga med oss?

Toppbild2 FB

[2019-04-15]

LINKÖPINGS DAMKÖR består för närvarande av 22 sångare (6 Sopran 1, 5 Sopran 2, 5 Alt 1 och 6 Alt 2.
Om du sjunger Alt 1 eller Sopran 2 och är intresserad av att vara med ska du absolut höra av dig.

Repetitionsarbetet
Vi repeterar ca 5 kvällar och en heldag inför varje produktion. Kvällsrepetitionerna ligger på olika veckodagar och äger rum 18.30–21-30 i Sensus lokaler på Apotekaregatan i Linköping. Repetitionsdagar och konsertschemat planeras i mycket god tid.

Vi kräver att varje sångare repeterar hemma så att man kommer mycket väl förberedd till varje repetition. Ett repetitionsschema finns så att man alltid vet vad som ska repeteras. Att vara väl förberedd innebär att man är väl insatt i notbilden (dynamik, etc.) och att man kan text, toner och rytmer. Vi repeterar helt utan piano. Vi sjunger inte utantill. 

Konserter
Konsertproduktionerna består ofta av två konserter som ligger nära varandra i tid, men på olika orter. I planeringsarbetet utgår vi från att vi gör en produktion i januari och en i maj/juni, men det kan förstås förändras.

Närvarokrav
Vi kräver också att man är närvarande om inte arbetet eller sjukdom lägger hinder i vägen. Däremot ska kören prioriteras framför andra fritidsaktiviteter.

Utöver den sångliga insatsen
Kören har ingen ”huvudman” utan är en fristående förening och vi tar därför ut en årsavgift på 400 kr. Sångarna bidrar med repetitionsfika ca 1 gång/år. Studieförbundet Sensus står för lokaler, m.m.

Samarbetspartner

Linköpings Damkör samarbetar med Sensus studieförbund.