Linköpings Damkör > KÖREN > HISTORIK

HISTORIK

Så här såg det ut vid körens repetition i december 2015.

Så här såg det ut vid körens repetition i december 2015.

Hur en kör plötsligt blir till

Det började med att Hans Lundgren la upp en Spotify-länk till Oskar Lindbergs Morgonen på sin Facebooksida och skrev att ”detta är något av det vackraste som finns”. Sen rullade det igång…

Några driftiga kvinnor, några av dem med ett förflutet i Lennart Ekholms skapelse, flickkören Treklangen, mindes Lindbergs sång och började smida planer på att dra ihop kvalificerade, erfarna korister till en damkör. En arbetsgrupp tillsattes och bara efter en dryg månad fanns det en kör med tjugo handplockade sångare, fem i varje stämma.

Hasse var inte svårövertalad och i januari 2016 bigick vi vår debutkonsert. Vi hade stöd från studieförbundet Bilda som ställt upp med repetitionslokal och trycksaker. Missionskyrkan gav oss ett förmånligt hyrespris och Linköpings kommun lämnade ett förlustbidrag.

Linköpings damkör startade som ett projekt, men i november 2015 beslutade vi att det skulle en fortsättning. Vi repeterar en heldag per termin och en kväll i månaden. Repertoaren är huvudsakligen klassisk och nutida damkörsmusik.

 

De första konserterna

Så debuterade vi den 23 januari i Missionskyrkan! Såväl Corren som Linköpings-Posten gjorde reportage och en helsida i vardera tidningen (Se: Press), vilket gjorde att ca 300 nyfikna personer sökt sig till Missionskyrkan. Det var en entusiastisk publik vi mötte och kören var påtagligt onervös. Körens ordförande Helena Lundberg kopplade i sin presentation samman körens födelse med sin ungdoms ”Flickkören Treklangen” vilket gjorde intryck på publiken. Treklangen och dess dirigent Lennart Ekholm spelade en väsentlig roll i uppbyggnaden av Linköpings körliv.

Programmet (Se: Tidigare konserter) var omväxlande och mycket uppskattat.

Här är några citat från Facebook dagarna efter konserten:

 ”Ja, det var väldigt vackert. Fint ihopplockad kör.” Lars Olof Sjöström

”Tack för en alldeles strålande debutkonsert! ” Peter Syvén

”Tack för en mycket fin konsert! Ni låter fantastiskt fint, fortsätt så!” Björn Brenader

”Det var så vackert så att det nästan kom en tår…” Eva Falsjö

”Tack Hans Lundgren och din fantastiska kör. Jag grät en skvätt för det var så vackert!” Karin Holmbom

”Fin konsert där vi fick lyssna på många olika stilar och höra hur kören anpassade sig till olika klangideal. Alltifrån Verdis massiva klang till finsk körklang, svensk romantik och ”Treklangenklassiker”. Kören har en lovande framtid. Kommer du i närheten när de har konsert skall du gå och lyssna.” Mikael Ljungström

Konserten repriserades den 14 februari inför ett hundratal åhörare. Efter det framträdandet kunde man bland annat läsa:

Suveräna damer Linköpings Damkör. Har gett klockrent ett ansikte.” Karin Wall-Kälming

Strålande fin konsert i Mjölby! Vilken damkör! Tack!” Ebba Curman Perers [2016-03-28[

Samarbetspartner

Linköpings Damkör samarbetar med Sensus studieförbund.